Pracovní právo v praxi – zkušenosti z kontrolní činnosti inspekce práce

termínmístolektorcena
20.9. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Zdeněk Šindlář
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-455/2018, Název akreditace: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 20.9.2019 9:00 do 20.9.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Na semináři se dozvíte, jak inspektor pohlíží na bezpečnost práce a kontroly na pracovištích, jak  lze předpokládat, že kontrolor bude postupovat a jaké opatření by mohl inspektor navrhovat včetně ukládání sankcí.

Cíl semináře: upozornit na nejčastější porušování povinností z pohledu inspekce práce, začlenit individuální porušení pod jednotlivé skutkové podstaty v zákoně o inspekci práce, vysvětlit některé základní postupy v rámci kontroly, poukázat na některé špatné praktiky vyplývající z kontrolní činnosti inspekce práce

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • nejčastější porušování vybraných ustanovení ZP a navazující procesní postup provádění kontrol inspekcí práce,
 • postup zaměstnavatele při a po kontrole 
 • vyloučení kontrolních pracovníků,
 • práva inspektora a povinnosti kontrolované osoby,
 • povinnosti inspektora a práva kontrolované osoby,
 • vytváření podmínek pro řádné provedení kontroly a případná pokuta za přestupek,
 • některé specifické povinnosti zaměstnavatele při kontrole zákona o zaměstnanosti,
 • účast specializovaného odborníka,
 • faktický průběh kontroly,
 • protokol o výsledku kontroly,
 • námitky proti protokolu
Lektoři:Mgr. Zdeněk Šindlář - ředitel právního odboru Státní úřad inspekce práce
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:13.9.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka