Administrace VZ vlastními zaměstnanci

termínmístolektorcena
26.6. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Lenka Matochová
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-300/2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 26.6.2020 9:00 do 26.6.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cíl semináře:

Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) reguluje práva a povinnosti zadavatele, o rozdělení rolí v jeho rámci mlčí. V aplikační praxi se pak zadavatel setká s otázkou, jak má zadávací řízení fakticky zorganizovat.  Za tím účelem musí vždy být provedeno rozdělení rolí jednotlivých pracovníků/útvarů zadavatele, především ale přijetí interních pravidel pro zadávání (nejen) veřejných zakázek.

Lektorka rozebere odpovědnosti zadavatele a jeho pracovníků při administraci VZ a bude se věnovat nastavení interních (např. schvalovacích a kontrolních) procesů u zadavatele v oblasti zadávání VZ. Rozebere přitom, jak mají být nastaveny interní předpisy u zadavatele a co mají obsahovat. Posluchačům budou poskytnuty související praktické rady a doporučení.

 

Obsah semináře:

  • postavení zadavatele v zadávacím řízení a jeho odpovědnost
  • interní pravidla jako ochrana zadavatele a jeho pracovníků
  • interní pravidla - co musí být / co nemůže být / co může být stanoveno
  • nastavení rolí pracovníků zadavatele při zadávání zakázek
  • útvary zadavatele podílející se na zadání VZ a komunikace mezi nimi
  • zapojení externistů, využití administrátora
  • ukázka procesu zadávání VZ
  • rady a tipy
Lektoři:JUDr. Lenka Matochová - je právničkou Odboru práva veřejných zakázek MMR. Je spoluautorkou zákona o zadávání veřejných zakázek a navazující komentářové literatury, podílela se na zpracování překladu evropských zadávacích směrnic do českého jazyka, je aktivní administrátorkou zadávacích řízení. Ve své akademické a publikační činnosti se soustředí na právní regulaci změn závazků ze smluv na veřejné zakázky a na elektronickou komunikaci v zadávacích řízeních.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:19.6.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz