Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi

termínmístolektorcena
27.3. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Lenka Matochová
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-300/2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 27.3.2020 9:00 do 27.3.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cíl semináře:

Dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) nemusí zadavatel vybírat v zadávacím řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Zadavatel tedy sice není při výběru dodavatele vázán striktními formulacemi zákona, na druhou stranu ale nemá k dispozici žádná zákonem stanovená pravidla, podle kterých může postupovat. VZMR nemusí být zadávány v zadávacím řízení, stále se ale jedná o veřejné zakázky – investice z veřejných rozpočtů. V rámci semináře bude posluchačům vyloženo, jakými postupy mohou být vybíráni dodavatelé VZMR a jakým způsobem mohou být nastaveny a realizovány procesy zadávání VZMR.

 

Základní struktura semináře

-         jak poznat, že se jedná o VZMR;

-         výklad ustanovení ZZVZ, která se uplatní také na zadávání VZMR;

-         zásady zadávání veřejných zakázek podle § 6 ZZVZ, příklady špatné a dobré praxe;

-         role interních pravidel pro zadávání VZMR u zadavatele;

-         možná schémata postupů výběru dodavatele;

-         úkony zadavatele vedoucí k úspěšnému zadání VZMR (správná formulace zadávacích podmínek, postup před a po uplynutí lhůty pro podání nabídek, uzavření smlouvy);

-         uveřejnění smlouvy – registr smluv, profil zadavatele.

Lektoři:JUDr. Lenka Matochová - je právničkou Odboru práva veřejných zakázek MMR. Je spoluautorkou zákona o zadávání veřejných zakázek a navazující komentářové literatury, podílela se na zpracování překladu evropských zadávacích směrnic do českého jazyka, je aktivní administrátorkou zadávacích řízení. Ve své akademické a publikační činnosti se soustředí na právní regulaci změn závazků ze smluv na veřejné zakázky a na elektronickou komunikaci v zadávacích řízeních.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:20.3.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz