Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální soudní judikatury

termínmístolektorcena
18.3. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Vladimír Dlouhý DiS.
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-575/2016 , Název akreditace: Novela zákona o rozpočtových pravidlech
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 18.3.2020 9:00 do 18.3.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Účastníci semináře se seznámí s aktuálním vývojem judikatury v oblasti porušení rozpočtové kázně (proporcionalita odvodu, marginalita pochybení, uznatelnost změnových rozhodnutí poskytovatelů aj.) a jeho dopadem do správní praxe.

 

V rámci semináře získá účastník aktuální informace o rozhodovací praxi soudů a k tomu se vážících nových postupech finančních úřadů při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně.

Budou probrána vybraná rozhodnutí krajský soudů a Nejvyššího správního soudu (NSS), která se významným způsobem promítají do správní praxe. Účastník se zároveň dozví praktické rady jak předcházet porušení rozpočtové kázně, jak postupovat v případech odejmutí, nevyplacení či obdržení výzvy k vrácení dotace. Účastníkům budou dále objasněny možnosti dalšího postupu za situace, že kontrola finančního úřadu uloží odvod za porušení rozpočtové kázně.

Lektoři:Mgr. Vladimír Dlouhý DiS. - Lektor působil na Ministerstvu financí se specializací na správu a rozvoj informačních systémů v oblasti dotací a jejich kontroly. V letech 2011 až 2013 se podílel na utváření nefiskálních agend vznikajícího Generálního finančního ředitelství. Od roku 2014 zastává funkci vedoucího oddělení a zástupce ředitele Odboru nefiskálních agend, tj. útvaru, který metodicky usměrňuje výkon kontroly dotací na finančních úřadech a odpovídá za koordinaci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:11.3.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz