Přestupky podle živnostenského zákona

termínmístolektorcena
6.2. | 9:30Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Bc. Petr Kameník
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-274/2018, Název akreditace: Živnostenský zákon - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 6.2.2020 9:30 do 6.2.2020 15:30
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Seminář se zabývá problematikou projednávání přestupků podle živnostenského zákona. Cílem je seznámit účastníky s přestupky podle zákona 455/1991 o živnostenském podnikání a procesem řízení o nich ve vazbě na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a na zákon 500/2004 Sb., o správním řízení

Kurz je určen pracovníkům živnostenských odborů nejen na krajských a městských úřadech, ale i dalším zájemcům o tuto problematiku.  

 

Obsah semináře tvoří tato témata:

-          obecná ustanovení zákona o přestupcích (časová, územní a osobní působnost),

-          definice pojmu přestupek, jednotlivé druhy přestupků, odpovědnost za přestupky,

-          zánik odpovědnosti za přestupek,

-          druhy správních trestů a zásady při jejich ukládání,

-          přestupky podle živnostenského zákona a jiné přestupky při jednáních na živnostenských úřadech,

-          průběh řízení (postup před zahájením, zahájení a průběh řízení, dokazování, doručování, účastníci, zastupování, rozhodnutí o přestupku a odvolací řízení, přezkumné řízení, amnestie).

 

Dostatečný prostor bude také na semináři věnován dotazům a sdílení zkušeností z praxe úřadů.

Lektoři:Ing. Bc. Petr Kameník - lektor je bývalý náměstek ministra a ředitel odboru živností na MPO ČR. Dlouholetý praktik a spoluautor komentáře k živnostenskému zákonu a z. o živnostenských úřadech.
Program:

9:30-15:30

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:30.1.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz