Živnostenský zákon - aktuality a praxe

termínmístolektorcena
2.6. | 9:30Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Bc. Petr Kameník
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-274/2018, Název akreditace: Živnostenský zákon - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 2.6.2020 9:30 do 2.6.2020 15:30
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Nebaví Vás vzdělávací kurzy, na kterých se probírá paragraf po paragrafu?  Toto Vás v našem kurzu nečeká. Provedeme Vás kurzem, který se zabývá problematikou zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) tak, abyste si z něj odnesli cenné rady a odpovědi na Vaše dotazy. Zkušený lektor s Vámi prodiskutuje aktuální otázky a problematické případy, se kterými se ve své praxi můžete setkat.

 

Kurz je určen pracovníkům živnostenských odborů nejen na krajských a městských úřadech, ale i dalším zájemcům o tuto problematiku.   

 

Cíl semináře:

Seznámit posluchače s aktuální právní úpravou v oblasti živnostenského podnikání.

 

Obsah: 

• podnikání versus živnostenské podnikání;

• podmínky provozování živnosti a odborná způsobilost;

• překážky provozování živnosti;

• živnostenské oprávnění a jeho prokazování a rozsah;

• odpovědný zástupce;

• ohlášení živnosti a žádost o koncesi;

• činnost CRM a elektronický jednotný registrační formulář;

• provozování živnosti v provozovně;

• povinnosti podnikatele;

• živnostenská kontrola a přestupky;

• zánik a zrušení živnostenského oprávnění;

• živnostenský rejstřík;

• aktuální novely živnostenského zákona;

• vybraná ustanovení správního řádu, která se váží k činnosti živnostenských úřadů.

 

Dostatečný prostor bude také na semináři věnován dotazům a sdílení zkušeností z praxe úřadů.

Lektoři:Ing. Bc. Petr Kameník - lektor je bývalý náměstek ministra a ředitel odboru živností na MPO ČR. Dlouholetý praktik a spoluautor komentáře k živnostenskému zákonu a z. o živnostenských úřadech.
Program:

9:30-15:30

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:26.5.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz