Pacientské žaloby na náhradu škody

termínmístolektorcena
2.12. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Ondřej Dostál
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 2.12.2019 9:00 do 2.12.2019 14:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Obsah:

  • Rozdělení právních sporů dle typů: Náhrada škody a ochrana osobnosti, stížnostní řízení, disciplinární řízení, trestní oznámení, spory o přístup k hrazené péči
  • Trestní řízení: Popis procesu, odpovědnost zdravotníka, trestní odpovědnost právnických osob, zavinění, okolnosti vylučující odpovědnost, nejvýznamnější skutkové podstaty
  • Občanskoprávní řízení: Popis procesu, podmínky odpovědnosti, důkazní břemeno, vývoj rozsahu náhrad škod, pojištění právní odpovědnosti
  • Stížnostní a disciplinární řízení: Proces vyřizování stížnosti dle zákona o péči o zdraví lidu, disciplinární řízení před profesními komorami, rizika a právní důsledky
  • Spory o přístup k hrazené péči: Odpovědnost nemocnice versus odpovědnost zdravotní pojišťovny, procesní postup stěžovatele, recentní poznatky ze sporů o výjimečnou úhradu léčiv, pomůcek či výkonů, odpovědnostní a reputační rizika
Lektoři:JUDr. Ondřej Dostál - expert na zdravotnické právo. Zabývá se především organizací systému zdravotního pojištění, úhradami za péči, právem ve zdravotnictví a ve farmacii, je autorem četných publikací zaměřených na organizaci zdravotnictví v ČR a v zahraničí
Program:

9:00-14:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:25.11.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz