Interní audit z pohledu Ministerstva financí ČR

termínmístolektorcena
19.9. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2Ing. Jan Lokajíček
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-116/2018, Název akreditace: Interní audit
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200302
Termín:od 19.9.2019 9:00 do 19.9.2019 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Kvalitní výkon interního auditu poskytuje organizaci přiměřené ujištění o fungování řídícího a kontrolního systému a iniciuje případné změny ke zdokonalení tohoto systému. Cílem tohoto semináře je provést interní auditory výkonem interního auditu se zaměřením na jeho přípravu, komunikaci s auditovanými subjekty a formulaci zjištění a doporučení z vykonaného auditu. Představen bude vzorový statut a manuál interního auditu. Na semináři bude očekávaná aktivní participace účastníků.

Cílovou skupinou semináře jsou: zejména začínající interní auditoři.

 

Obsah:

-         Nastavení a výkon interního auditu v souladu s metodickými pokyny Centrální harmonizační jednotky č. 5 a č. 6 – Statut interního auditu a Manuál interního auditu

-         Plánování interního auditu - audit universe, analýza rizik, střednědobý plán auditu, roční plán auditu

-         Příprava na výkon interního auditu – program interního auditu

-         Auditní zpráva  - struktura auditní zprávy, komunikace závěrů auditu a sledování plnění opatření

-         Diskuse účastníků

Lektoři:Ing. Jan Lokajíček - zaměstnanec Ministerstva financí v odboru Centrální harmonizační jednotka. Ve své práci se zabývá zejména přípravou metodických materiálů a poskytováním konzultací při nastavování vnitřního kontrolního systému v organizacích veřejné správy.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.9.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka