Stylistika + pravopis nejen u úředních písemností a gramatické jevy, ve kterých se často chybuje / Norma ČSN 01 6910

termínmístolektorcena
13.12. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekPhDr. Ivana Svobodová
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-556/2017, Název akreditace: Stylistika a pravopis úřední písemné komunikace
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 13.12.2019 9:00 do 13.12.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámit administrativní pracovníky, úředníky státní správy a samosprávy a další účastníky se zásadami správného psaní, stylizace a úředních a obchodních písemností oficiálního i interního charakteru, včetně těch elektronických, jako je e-mail a dokumenty posílané datovou schránkou. Účastníci se seznámí se zásadami české státní normy pro úpravu písemností (ČSN 01 6910), získají informace o nejčastějších jazykových a stylizačních prohřešcích. Naučí se, jak se jim vyhnout a jak samostatně pracovat s tištěnými a elektronickými jazykovými příručkami.

 

Seminář je určen zejména těm, kteří si v rámci své každodenní písemné i elektronické korespondence nechtějí kazit svou profesní image zbytečnými hrubkami. Absolvováním kurzu získáte jistotu v písemné komunikaci a nestane se Vám například to, že své klienty rozladíte již prvním řádkem e-mailu.

 

Obsah semináře:

1. změny ČSN 01 6910 provedené v r. 2014

2. problematické pravopisné jevy

-  psaní i – y v koncovkách sloves

-  psaní velkých písmen

-  psaní přejatých slov

3. vybrané tvaroslovné jevy

-  tvary 3. a 5. p. osobních jmen

-  tvary 6. pádu obecných podstatných jmen

-  přítomné tvary sloves

-  tvary některých zájmen a číslovek

4. nedostatky ve výběr slov a ve větné stavbě

Lektoři:PhDr. Ivana Svobodová - lektorka pracuje na oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, spoluautorka Pravidel českého pravopisu, Internetové jazykové příručky.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:6.12.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz