Projednávání přestupků obecní a městskou policií

termínmístolektorcena
29.10. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Bc. Pavel Vetešník
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-130/2017, Název akreditace: Projednávání přestupků příkazem na místě obecní a městskou policií
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 29.10.2019 9:00 do 29.10.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s projednáváním přestupků příkazem na místě obecní policií. Dostatečný prostor bude na semináři věnován dotazům a příkladům z praxe.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-       Působnost obecní policie

-       Strážník obecní policie

-       Podmínky odpovědnosti za přestupek

-       Projednávání přestupku příkazem na místě

-       Podmínky pro uložení napomenutí a pokuty příkazem na místě

-       Náležitosti příkazového bloku

-       Nejčastější chyby a nedostatky

-       Přezkum příkazu na místě

-       Zápis do evidence přestupků

-       Příslušnost obecní policie k projednávání přestupků

-       Požadavky na oprávněnou úřední osobu

-       Vymezení všech skutkových podstat přestupků projednávaných obecní policií

Lektoři:JUDr. Bc. Pavel Vetešník - Externí vysokoškolský učitel, člen pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády a rozkladové komise Ministerstva vnitra. Dlouhodobě se věnuje problematice přestupků v rámci právní praxe.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:22.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka