Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019

termínmístolektorcena
8.10. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2Mgr. Otakar Ludvík
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-614/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200292
Termín:od 8.10.2019 9:00 do 8.10.2019 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Cílem semináře je představení procesu vyřizování žádosti o informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb. a nejzásadnějších důvodů bránících poskytnutí informace, včetně vlivu aktuálních změn.

 

Obsah:

  • Povinné subjekty dle informačního zákona.
  • Výjimky z působnosti informačního zákona.
  • Žádost o informace, její náležitosti a odstraňování vad.
  • Zpracování a vyřízení žádosti o informace včetně možnosti žádat úhradu nákladů.
  • Opravné prostředky proti postupu povinných subjektů včetně možnosti přezkumu a informační příkaz.
  • Důvody odmítnutí
Lektoři:Mgr. Otakar Ludvík - Kancelář ministra vnitra - právník, který se zabývá zákonem o svobodném přístupu k informacím a to jak v rovině teoretické, tak zejména praktické
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:1.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka