Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku a problematika související se soudcem NS ČR

termínmístolektorcena
3.10. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2JUDr. Bc. Jiří Říha Ph.D.
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1930200087
Termín:od 3.10.2019 9:00 do 3.10.2019 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

V rámci naší nabídky seminářů Vám přinášíme vzdělávací kurz se soudcem Nejvyššího soudu, který Vás podrobně provede otázkou trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a souvisejícími trestnými činy zejména v souvislosti se zneužitím pravomoci úřední osoby a maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle platné právní úpravy. V závěru bude také zmíněna problematika péče řádného hospodáře a vyvození trestněprávní odpovědnosti při jeho nedodržení.

 

Obsah:

-          trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku

-          úmyslný trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle §221 trestního zákoníku;

-          související trestné činy (zejména zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku a maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 trestního zákoníku);

-          péče řádného hospodáře a vyvození trestněprávní odpovědnosti při jejím nedodržení.

Lektoři:JUDr. Bc. Jiří Říha Ph.D. - Lektor je soudcem Nejvyššího soudu ČR.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:26.9.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka