Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních dle zákona o zadávání veřejných zakázek

termínmístolektorcena
17.10. | 9:00Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Markéta Adámková
3590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-300/2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 17.10.2019 9:00 do 17.10.2019 15:00
Místo:Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem seminářů je seznámit posluchače s povinností v zadávacích řízeních komunikovat výhradně elektronicky a upozornit na místa v zadávacích řízeních, kterým by měli zadavatelé, případně dodavatelé, věnovat zvýšenou pozornost. Cílovou skupinou seminářů jsou především zadavatelé podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, případně dodavatelé, kteří podávají nabídky do zadávacích řízení.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

Jakým způsobem musí zadavatel a dodavatel v zadávacím řízení komunikovat, jaké prostředky komunikace může využít, jaké jsou zákonné výjimky z povinné elektronické komunikace. Budeme se věnovat podávání a otevírání obálek s nabídkami, poskytování jistoty formou bankovní záruky, vysvětlování a doplňování nabídek, předkládání dokladů v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, rozlišení kopie a originálu elektronického dokumentu, uzavření smlouvy….

 

Prostor bude věnován také metodickým dokumentům, které byly doposud k tomuto tématu vydány.

Lektoři:Mgr. Markéta Adámková - lektorka je vedoucí legislativního oddělení odboru práva VZ na MMR, podílela se na tvorbě zákona o zadávání VZ. Věnuje se jak metodické činnosti, přípravě výkladových stanovisek MMR, tak i administraci veřejných zakázek jako takové.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:10.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz