Pojistné na sociální zabezpečení + povinnosti zaměstnavatele v nemocenském pojištění

termínmístolektorcena
14.10. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. František Vlasák
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-533/2014, Název akreditace: Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 14.10.2019 9:00 do 14.10.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Povinnost zaměstnavatele platit pojistné na sociální zabezpečení je jednou z jeho základních povinností a její správné plnění je správami sociálního zabezpečení důsledně kontrolováno. Důležitost této agendy je dána tím, že se jedná o poměrně značné finanční částky a za správnost odvodu pojistného odpovídá výlučně zaměstnavatel.

Při odvodu pojistného a v systému nemocenského pojištění má zaměstnavatel celou řadu povinností věcného i administrativního charakteru. V nemocenském pojištění souvisí tyto povinnosti přdevším s účastí zaměstnance na nemocenském pojištění a s poskytováním dávek nemocenského pojištění ve stanovených sociálních situacích.

Neplnění povinnosti uložených zaměstnavateli pro  něj může mít řadu nepříjemných následků (např. možnost pokuty, odpovědnost za přeplatek na dávce, penále z dlužného pojistného, použití pravděpodobné výše pojistného). 

Účelem semináře je podrobně a na konkrétních příkladech vysvětlit danou problematiku. Seminář je určen pro zkušené a začínající mzdové účetní, personalisty, vedoucí pracovníky a další zájemce o problematiku nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. 

K semináři obdrží účastníci studijní materiál.

 

Obsah:

  1. Základní pojmy (zaměstnavatel, mzdová účtárna., zaměstnanec, pojištěnec, poplatník a plátce pojistného, povinnost platit pojistné) 
  2. Povinnosti ohlašovací (ohlašování o zaměstnavateli, přihlašování zaměstnance „k pojištění“ a odhlašování z něj, tiskopis „Oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání“)
  3. Způsob výpočtu pojistného, rozhodné období
  4. Vyměřovací základ (započitatelné příjmy, nezahrnované příjmy, apod.), maximální vyměřovací základ.
  5. Odvod pojistného (výpočet pojistného, odvod pojistného, splatnost pojistného, způsob placení)
  6. Povinnosti zaměstnavatele při výplatě dávek NP (uplatňování nároku a pohyb dokladů, tiskopis „Příloha k žádosti o dávku“)
  7. Další povinnosti zaměstnavatele související s účastí jeho zaměstnance na NP
  8. Práva a povinnosti zaměstnance v oblasti NP.
  9. Důsledky neplnění povinností (odpovědnost za přeplatek na dávce, pokuta, penále) 
  10. Diskuse, závěr.
Lektoři:JUDr. František Vlasák - pracovník oddělení nemocenského a úrazového pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí, spolupodílí se na přípravě právních předpisů z oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Jedná se o zkušeného lektora s dlouhodobou praxí, autora či spoluautora odborných článků a publikací.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:7.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz