Nakládání a hospodaření se státním majetkem podle zákona č. 219/2000 Sb. – aktuality a praxe

termínmístolektorcena
19.11. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Dagmar Tyšerová
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 19.11.2019 9:00 do 19.11.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb.. Seminář bude zaměřen primárně na charakteristiku právního postavení státu jako vlastníka, způsoby výkonu jeho vlastnických práv, věcná břemena, pohledávky a nejčastější chyby ve smlouvách.

 

Seminář je určen jak pro pracovníky státního sektoru, kteří v každodenní praxi přicházejí do styku s nakládáním a hospodařením se státním majetkem, tak i pro zástupce územně samosprávných celků.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-         Vybraná ustanovení  zákona o majetku státu,  se zaměřením na základní charakteristiku právního postavení státu jako vlastníka v právních vztazích a způsoby výkonu jeho vlastnických práv

-         Majetek dočasně a trvale nepotřebný pro stát

-         Úplatné a bezúplatné převody státního majetku

-         Věcná břemena, pohledávky

-         Příprava dispozic pro nakládání s majetkem státu

-         Související právní předpisy,  se zaměřením na prováděcí vyhlášku č. 62/2001 Sb.

-         Nezbytné náležitosti smluv kupních, darovacích, nájemních

-         Diskuse, dotazy, příklady z praxe

Lektoři:JUDr. Dagmar Tyšerová - 20 let praxe v majetkových a restitučních agendách Ministerstva financí.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.11.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz