Rodičovská odpovědnost a její výkon

termínmístolektorcena
12.12. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekprof. JUDr. Milana Hrušáková CSc.
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-135/2018, Název akreditace: Společná a střídavá péče, vyživovací povinnost
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 12.12.2019 9:00 do 12.12.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem vzdělávacího programu je podrobné vymezení výše zmíněné problematiky, které má vést ke zvýšení orientace sociálních pracovníků a pracovníků OSPOD nejen v platné legislativě, ale i v konkrétních soudních judikátech a sporech, které mohou být motivačním vodítkem pro správnou praxi v rámci jednání s rodinami.

 

Obsah:

 1. RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST
  • pojem rodičovská odpovědnost, historický vývoj právní úpravy vztahu mezi rodiči a dětmi;
  • moc otcovská, rodičovská moc, rodičovská práva;
  • rodičovská zodpovědnost x rodičovská odpovědnost, rodičovská odpovědnost nezletilého rodiče;
  • výkon rodičovské odpovědnosti nezletilého rodiče, který není plně svéprávný nebo jehož svéprávnost byla omezena;
  • pozastavení, omezení a zbavení rodičovské odpovědnosti.

 

 1. OBSAH RODIČOVSKÉ ODPOVĚDNOSTI
 • povinnosti a práva rodičů;
 • obsah rodičovské odpovědnosti: osobní jméno a příjmení dítěte, péče o dítě a jeho ochrana, zajištění výchovy a vzdělání dítěte a určení místa jeho bydliště, osobní styk rodiče s dítětem, zastoupení dítěte, péče o jmění dítěte;
 • participační práva dítěte – opatrovník pro správu jmění.

 

 1. VÝKON RODIČOVSKÉ ODPOVĚDNOSTI
 • výkon rodičovské odpovědnosti v případě, kdy rodiče spolu nežijí, po rozvodu manželství aj.;
 • společná, střídává, individuální péče;
 • vyživovací povinnost – mezi předky a potomky, výživné a zajištění některých nákladů neprovdané matce;
 • vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami.

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra.

Lektoři:prof. JUDr. Milana Hrušáková CSc. - - přední česká právnička a bývalá děkanka Právnické fakulty UP v Olomouci. Odborně se věnuje především rodinnému právu, zpracovávala posudky pro Ministerstvo spravedlnosti i pro veřejného ochránce práv. Členka legislativní komise pro rekodifikaci občanského zákoníku.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:5.12.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz