Sucho a nedostatek vody - aktuální vývoj a legislativní novinky z pohledu Ministerstva zemědělství

termínmístolektorcena
21.11. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekRNDr. Pavel Punčochář CSc.
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-553/2016, Název akreditace: Hospodaření s vodou - sucho a povodně
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200256
Termín:od 21.11.2019 9:00 do 21.11.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cíl semináře:

 

Cílem semináře je ukázat hrozby výskytu sucha a ohrožení dostatečnosti vodních zdrojů ČR, vyplývající ze scénářů dopadů změny klimatu na naše území a představit účinná opatření, kterými se následky sucha omezí a zvýší zabezpečenost udržitelných vodních zdrojů pro zásobování obyvatel a národního hospodářství.

 

Obsah:

 

  1. Scénáře změny klimatu a jejich vliv na stav vodních zdrojů a hospodaření s vodou v ČR (analýza situace v povodích a regionech)
  2. Klimatické, zemědělské, hydrologické a socioekonomické sucho – rozdíly, účinky
  3. Opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody – koncepce v ČR a realizace opatření
  4. Legislativní opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody
  5. Přírodě blízká nebo technická opatření k ochraně před suchem a zajištění vodních zdrojů – řešení zdánlivých rozporů
  6. Využívání vodních zdrojů v ČR a v Evropě, principy šetření spotřeby vody, recyklování odebrané vody (oběhové hospodářství – „cirkulární ekonomie“)
  7. Vnímání hydrologických extrémů obyvatelstvem ČR a Evropa a důsledky pro uskutečňování efektivních opatření k omezení jejich dopadů.
  8. Aktuální novinky a legislativa

 

Seminář je určen pro pracovníky veřejné správy, vodohospodářských institucí (podniků), krizové referenty na obcích, hasiče, úředníky na odborech vodního hospodářství, učitele, ale i další zájemce o tuto problematiku z nevládních organizací.

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra.

Lektoři:RNDr. Pavel Punčochář CSc. - lektor působil v Hydrobiologické laboratoři ČSAV a ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.Masaryka. Pracoval jako ředitel vodního hospodářství a náměstek na Ministerstvu zemědělství, prezident mezinárodních komisí pro ochranu Labe a Odry. Publikoval přes 350 odborných prací v ČR i zahraničí, nyní přednáší na Fakultě rybářství a ochrany vod JČU a na ČZU.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:14.11.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz