Insolvenční řízení po oddlužovací novele s účinnosti od 1.6.2019

termínmístolektorcena
20.11. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Hynek Zoubek
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-507/2019 - Insolvenční řízení
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200285
Termín:od 20.11.2019 9:00 do 20.11.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámit posluchače se základy a principy českého insolvenčního práva se zvláštním přihlédnutím k posledním novelizacím insolvenčního zákona (tzv. antišikanózní novela účinná od 1. 6. 2019, jakož i tzv. oddlužovací novela).

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-          Smysl a předmět úpravy insolvenčního práva.

-          Úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení (konkurs, reorganizace, oddlužení).

-          Postavení věřitelů v insolvenčním řízení a způsob uplatňování jejich pohledávek.

-          Osvobození od placení pohledávek.

 

Lektoři:Mgr. Hynek Zoubek - soudce Nejvyššího soudu ČR
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:13.11.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka