Insolvenční řízení po oddlužovací novele s účinnosti od 1.6.2019

termínmístolektorcena
7.10. | 9:00Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Mgr. Hynek Zoubek
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-118/2017, Název akreditace: Zajišťování a vymáhání pohledávek dle daňového řádu
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200284
Termín:od 7.10.2019 9:00 do 7.10.2019 15:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cílem semináře je seznámit posluchače se základy a principy českého insolvenčního práva se zvláštním přihlédnutím k posledním novelizacím insolvenčního zákona (tzv. antišikanózní novela účinná od 1. 6. 2019, jakož i tzv. oddlužovací novela).

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-          Smysl a předmět úpravy insolvenčního práva.

-          Úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení (konkurs, reorganizace, oddlužení).

-          Postavení věřitelů v insolvenčním řízení a způsob uplatňování jejich pohledávek.

-          Osvobození od placení pohledávek.

 

Lektoři:Mgr. Hynek Zoubek - soudce Nejvyššího soudu ČR
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:30.9.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka