Finanční kontrola 2020

termínmístolektorcena
8.10. - 9.10.Zámek Valtice, Zámek 1, ValticeIng. Valdemar Adamiš
Ing. Hana Juráňová
7590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-72/2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200219
Termín:od 8.10.2019 9:30 do 9.10.2019 13:00
Místo:Zámek Valtice, Zámek 1, Valtice
Popis:

Seznámíme Vás se základním legislativním rámcem v oblasti rozpočtu ÚSC. Seminář Vám ve své metodické části přiblíží praktickou formou vhodná doporučení a příklady dobré praxe. Seminářem Vás provedou zkušení odborníci z oblasti finanční kontroly, první den povede zaměstnanec Ministerstva financí, který má ve své gesci koordinaci centrálních nákupů státu a metodiku veřejného nakupování. Druhý den semináře povede zkušená auditorka a daňová poradkyně s dlouhodobými zkušenostmi ve veřejné správě.

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou kontroly vykonávané v rámci veřejné správy, prostřednictvím konkrétních praktických příkladů. Součástí semináře jsou chronologicky na sebe navazující postupy při výkonu veřejnosprávní kontroly. Dostanete odpovědi na nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.

 

Hlavními tématy jsou:

  • Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole - praktická aplikace ve veřejné správě 2019 a očekávané novinky od 1.1.2020

-          Legislativní rámec v r. 2019 - Zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416/2004 a očekávané novinky od 1.1.2020

-          Informace MFČR a MVČR, aktuální metodická pomoc CHJ, významná podpora

-          Zákon o finanční kontrole

-          Organizační zajištění finanční kontroly

-          Veřejnosprávní kontrola

-          Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu

-          Vnitřní kontrolní systém

-          Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců

-          Praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky

-          Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost

-          Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.

 

  • Seznámení s Metodikou veřejného nakupování – naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání

-          Vnitřní kontrolní systém, kontrolní mechanismy a vazba na principy 3E

-          Veřejné nakupování, veřejný nákup, veřejná zakázka

-          Principy 3E

-          Souvislosti mezi principy 3E vycházejícími ze zákona o finanční kontrole a zásadami vyplývajícími ze zákona o zadávání veřejných zakázek

-          Postupy přispívající k naplňování principů 3E v průběhu veřejného nákupu v organizaci

-          Příklady a diskuse nad řešením příkladů

-          Co je to centrální nákup státu a co vše zahrnuje

-          Jak činnosti v rámci centrálního nákupu státu přispívají k naplňování principů 3E

-          Příklady veřejných zakázek realizovaných v centrálním nákupu státu a zhodnocení jejich přínosů

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra.

 

Poznámka k ceně: Cena 6.990,- platí do 24.9.2019. Pro přihlášky přijaté od 25.9.2019 platí cena 7.590,-

Lektoři:Ing. Valdemar Adamiš - Ministerstvo financí ČR – vedoucí oddělení Harmonizace finančního řízení. od roku 2008 věnuje problematice strukturálních fondů v České republice, když na Ministerstvu financí působil na odboru Národní fond (Platebním a certifikačním orgánu) jako certifikátor pro několik operačních programů, což zahrnovalo i provádění veřejnosprávních kontrol u řídících orgánů nebo zprostředkujících subjektů. Nyní má v gesci otevřená data Ministerstva financí, koordinaci centrálních nákupů státu, Metodiku veřejného nakupování – naplňování principů 3E, Metodický pokyn kontrola pro oblast ESI fondů, řízení rizik Ministerstva financí a konečně také Metodiku veřejného nakupování – naplňování principů 3E.
Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
Program:

1. den: 9:30-15:30

2. den: 9:00-13:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:1.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:7590 CZK bez DPHšipka