Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů

termínmístolektorcena
22.8. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Marie Salačová
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-536/2014, Název akreditace: Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200185
Termín:od 22.8.2019 9:00 do 22.8.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Seminář je určen pro všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají, a to nejen těch, kterých se poskytování cestovních náhrad přímo týká jako např. podnikatelé, společníci, jednatelé, apod., nýbrž i těch, kteří s touto problematikou pracují jako např. účetní, auditoři, právníci, různí poradci, asistenti, apod. Výklady a vysvětlení jsou velmi podrobné a opřené o praktické problémy předkládané samotnými subjekty z jejich každodenní praxe.

 

Obsah:

 • Zásady a principy zákoníku práce v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad
 • Personální rozsah k poskytování náhrad cestovních výdajů
 • Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů kolektivních statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimopracovněprávních vztazích
 • Rozdíly v poskytování cestovních náhrad v podnikatelské a rozpočtové sféře
 • Významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad
 • Principy poskytování cestovních náhrad a právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují
 • Výklad způsobu sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců
 • Jednotlivé druhy cestovních náhrad
 • Problematika poskytování a snižování (krácení) tuzemského i zahraničního stravného
 • Poskytování kapesného při zahraničních pracovních cestách
 • Nejčastější problémy a chyby spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty, atd.)
 • Paušalizace cestovních náhrad
 • Další důležité související otázky a nejasnosti
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Lektoři:JUDr. Marie Salačová - Lektorka se intenzivně věnovala problematice pracovního práva, cestovních náhrad, mezd a daní. Celé své pracovní období působila na ústředních orgánech stání správy. Je známá díky své rozsáhlé publikační a lektorské činnosti.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:15.8.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka