Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

termínmístolektorcena
20.6. - 21.6.Hotel Zámek ValečMgr. Kristina Chrástková
4990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-594/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940700001
Termín:od 20.6.2019 14:00 do 21.6.2019 13:00
Místo:Hotel Zámek Valeč
Popis:

Obsah:

 

 • působnost zákona o úřednících ÚSC
 • vztah zákoníku práce a zákona o úřednících ÚSC
 • výběrové řízení, veřejná výzva
 • vznik pracovního poměru úředníka
 • jmenování vedoucího úřadu
 • ukončení pracovního poměru úředníka
 • odvolání z funkce, odstupné
 • neplatné rozvázání pracovního poměru úředníka
 • organizační změny v úřadu

 

 • práva a povinnosti úředníka ÚSC, práva a povinnosti zaměstnavatele
 • pracovní řád
 • pracovní doba
 • překážky v práci
 • dovolená
 • vzdělávání úředníků
 • ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
 • seznámení s aktuální judikaturu související s danou problematikou
Lektoři:Mgr. Kristina Chrástková - odborná poradkyně STMOÚ ČR, přední odbornice na problematiku pracovněprávních vztahů v ÚSC
Program:

1. den 14:00-19:00

2. den 8:00-13:00

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:13.6.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4990 CZK bez DPHšipka