Pedagog mezi paragrafy

termínmístolektorcena
2.12. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekPhDr. Mgr. Jiří Valenta
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 2.12.2019 9:00 do 2.12.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Pedagog mezi paragrafy ve školním roce 2018/2019

(Odpovědnost při výkonu práce pedagoga)

 

Seminář obsahuje následující témata:

Základní právní pojmy a zásady v oblasti vzdělávání.

Právní postavení fyzické osoby ve vzdělávání.

Odpovědnost ve vzdělávání.

Ochrana osobnosti a autorskoprávní ochrana ve vzdělávání.

Školní vzdělávací program a jeho plnění – výkon přímé pedagogické činnosti.

Přímá pedagogická činnost jako součást týdenní pracovní doby pedagogického pracovníka.

Práva a povinnosti dětí, žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých dětí a žáků.

Dokumentace škol a školských zařízení, školní matrika.

Organizace předškolního, základního, středního, vyššího odborného a jiného vzdělávání

Vztah školy (školského zařízení) a orgánů veřejné správy a samosprávy (zřizovatel školy,

Vybrané kapitoly pracovněprávních vztahů ve školství: pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, překážky v práci, dovolená, odměňování.

 

Pracovní materiál: Prezentace jednotlivých témat.

Lektoři:PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Firmu vede právník PhDr. Mgr. Jiří Valenta, který má bohaté zkušenosti nejen z poradenské praxe školám, ale také z lektorování stovek odborných seminářů organizovaných pro ředitele škol a školských zařízení v oblastech řízení a aplikace právních předpisů ve školství. Je lektorem a garantem tzv. funkčního studia pro ředitele škol, akreditovaným lektorem vzdělávacích projektů MŠMT, autorem desítek odborných článků a monografií. Zázemí firmy doplňuje velmi úzká spolupráce s odborníky v dalších oblastech nezbytných pro komplexní nabídku služeb klientům.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:25.11.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz