Veřejná podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací – praktická aplikace pravidel

termínmístolektorcena
30.7. | 9:00Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Mgr. Matěj Kliman
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-202/2015, Název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200155
Termín:od 30.7.2019 9:00 do 30.7.2019 15:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

V rámci naší nabídky Vám představujeme seminář „Veřejná podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací – praktická aplikace pravidel“. Seminář povede zkušený specialista v oblasti veřejné podpory, financování výzkumu a vývoje, veřejného zadávání, ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií Mgr. Matěj Kliman. Lektor se této problematice věnuje již více jak 12 let a poskytoval poradenství řadě významných projektů a široké škále poskytovatelů i příjemců dotací z celé ČR včetně ministerstev, měst, veřejných vysokých škol aj.  Účastnil se několika konzultací otázek veřejné podpory s UOHS i Evropskou komisí.

 

Seminář má konzultační charakter a účastníci na něj mohou přijít s dotazy, které je v praxi „pálí“.

 

Cíl semináře:

 1. Základní orientace účastníků v problematice veřejné podpory:
 2. Seznámení se se základními režimy veřejné podpory v oblasti výzkumu a vývoje (VaV)
 3. Získání praktických poznatků a dovedností v dané oblasti

 

Cílovou skupinou, pro kterou je seminář určen, jsou: Administrátoři veřejné podpory (dotačních programů, ad hoc dotací) v oblasti VaV a příjemci těchto podpor, případně další zájemci o problematiku veřejné podpory v oblasti VaV

 

Obsah kurzu:

1. Základní orientace v problematice veřejné podpory:

 • Co je veřejná podpora (znaky veřejné podpory)
 • Problematika nepřímé veřejné podpory (přelévání veřejné podpory)
 • Problematika výjimek ze zákazu veřejné podpory
 • Problematika odděleného sledování hospodářských a nehospodářských činností

 

2. Seznámení se se základními režimy veřejné podpory aplikovatelnými v oblasti VaV, zejména:

 • podpora nehospodářských činností výzkumných organizací a infrastruktur, zejména dle tzv. Rámce
 • podpora de minimis
 • podpora dle Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)

 

3. Diskuse nad konkrétními úkoly typických příjemců podpory VaV

 • Nastavení odděleného sledování hospodářských a nehospodářských činností
 • Smluvní výzkum a další služby
 • Účinná spolupráce
 • Licence a zakládání spin off společností a reinvestice zisku transferu znalostí
 • Kofinancování z neveřejných zdrojů (v programech GBER)
 • Praktické obtíže s aplikací režimů de minimis (tam kde je výzkumná organizace poskytovatelem podpory de minimis)
 • Prostor pro dotazy a sdílení zkušeností
Lektoři:Mgr. Matěj Kliman - zkušený odborník v oblasti veřejné podpory, financování výzkumu a vývoje, veřejného zadávání, ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií. Lektor se této problematice věnuje již více jak 12 let a poskytoval poradenství řadě významných projektů a široké škále poskytovatelů i příjemců dotací z celé ČR včetně ministerstev, měst, veřejných vysokých škol aj. Účastnil se několika konzultací otázek veřejné podpory s UOHS i Evropskou komisí.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:23.7.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka