Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona - PŘESUN Z 23.7.

termínmístolektorcena
29.8. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Ing. Milada Hrabánková
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-274/2018
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200165
Termín:od 29.8.2019 9:00 do 29.8.2019 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Seminář poskytne informace o aktuálních novinkách v živnostenském právu. 

Obsah semináře:

 • Aktuální novelizace živnostenského zákona
 • zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – nová úprava odborné způsobilosti pro živnosti v oblasti pohřebnictví, kontrolní pravomoci živnostenských úřadů
 • zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – nová úprava živnosti provozování cestovní kanceláře, kontrolní pravomoci živnostenských úřadů
 • zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění – živnost činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí
 • návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování) - sněmovní tisk č. 391
 • návrh Zastupitelstva hl. m. Prahy zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk č. 247  - průvodcovské služby v oblasti cestovního ruchu   
 • návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk č. 431
 • další aktuální novely živnostenského zákona
 • Aktuální problémy v aplikaci živnostenského práva
 • všeobecné podmínky provozování živnosti
 • pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele
 • překážky provozování živnosti
 • prokazování odborné způsobilosti pro jednotlivé živnosti a posuzování odborné praxe
 • nová úprava všeobecných podmínek provozování živnosti,
 • změny v úpravě pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele,
 • sladění pojmů užívaných živnostenským zákonem s terminologií nového občanského zákoníku
 • Silniční motorová doprava v praxi živnostenských úřadů po novelizacích zákona o silniční dopravě 
 • aktuální problémy s udělováním živnostenských oprávnění a jejich změnou nebo zrušením,
 • taxislužba a příležitostná osobní silniční doprava po novele
 • Informace o dalších aktuálních a změnách dalších zákonů souvisejících s aplikací živnostenského práva
Lektoři:Ing. Milada Hrabánková - Ředitelka odboru živností, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program:

9:00-15:00

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:22.8.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka