Jak zadávat veřejné zakázky s důrazem na kvalitu

termínmístolektorcena
11.7. | 9:00Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-513/2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200156
Termín:od 11.7.2019 9:00 do 11.7.2019 15:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Seminář je vhodný pro začátečníky i zkušenější pracovníky zadavatelů a dodavatelů působícími v oblasti veřejných zakázek na dodávky a související veřejné zakázky, jeho cílem je seznámit posluchače s detailnějším postupem zadavatele v oblasti veřejných zakázek. V rámci školení budou uvedeny příklady a aktuální návod pro postup zadavatele.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-       Pojetí právní úpravy veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích předpisů

-       Definice zadavatele a jejich druhy. Veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.

-       Vymezení zadavatele, vymezení veřejné zakázky a jejich druhy. Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce.

-       Definice dodavatele a specifika jeho postupu dle zákona o veřejných zakázkách. Jak se dozví o veřejné zakázce?

-       Kvalifikace dodavatele.

-       Postup v  zadávacích řízeních krok za krokem a detailní popis jednotlivých fází a vysvětlení.

-       Jak činit úkony v zadávacím řízení?

-       Přezkumné řízení, námitky k zadavateli, návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

-       Změny v oblasti veřejných zakázek (používání datových schránek, prokazování kvalifikace, vztah dodavatele a subdodavatele)

-       Náležitosti nabídky dodavatele

-       Definice zadavatele, veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel

-       Aktuální rozhodovací praxe v roce 2018

Lektoři:doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D. - docent Ústavu práva Provozně ekonomické fakulty MENDELU v Brně, odborník na finanční prostředky z EU, odborník na veřejné zakázky a projekty PPP
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:4.7.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka