Zákon o kontrole v praxi

termínmístolektorcena
23.7. | 9:00Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Ing. Tomáš Pösl
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-529/2015, Název akreditace: Kontrolní řád
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200164
Termín:od 23.7.2019 9:00 do 23.7.2019 14:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Víte, při jakém typu kontroly se použije kontrolní řád a kdo je povinen se jím řídit? Odpověděli jste na obě otázky ano, ale potýkáte se ve své praxi s jeho uplatňováním? Pak přijďte na náš seminář k zákonu o kontrole vedený Ing. Tomášem Pöslem, který Vás seznámí nejen s důležitými hledisky právní úpravy, ale i praktickými aspekty kontroly, s nimiž se během své bohaté praxe setkal. Probrány budou kromě významných otázek, jakými jsou vymezení předmětu kontroly a její samotný průběh i dílčí problémy, s nimiž se v praxi setkáváme. Takovými okruhy jsou například problematika přizvaných osob, možnost opravy nesprávností, k nimž v průběhu kontroly nebo v protokolu o kontrole došlo a v neposlední řadě i otázka sankcí a jejich ukládání, ve vazbě na dosažení účelu kontroly (detailní obsah semináře viz. níže).

Kurz je určen všem pracovníkům, jejichž náplní práce je kontrolní činnost.

 

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou a praktickými aspekty realizace procesu kontroly dle zákona o kontrole (kontrolního řádu).

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • Působnost kontrolního řádu.
 • Kontrolní orgán, kontrolovaná osoba.
 • Kontrola a její předmět.
 • Úkony předcházející kontrole.
 • Pověření ke kontrole.
 • Průběh kontroly.
  • zahájení kontroly;
  • práva a povinnosti kontrolujícího;
  • práva a povinnosti kontrolované osoby;
  • další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby);
  • odebírání vzorků;
  • protokol o kontrole;
  • námitky a jejich vyřizování;
  • sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky);
  • ukončení kontroly;
 • Speciální úprava zvláštních institutů.
  • kontrola výkonu státní správy;
  • povinnost mlčenlivosti;
  • oprava neprávností a došetření věci;
  • nahlížení do spisu;
  • náklady kontroly;
  • převzetí kontroly nadřízeným orgánem;
  • spolupráce kontrolních orgánů;
  • zveřejňování informací o kontrolách;
  • plánování kontrol;
  • vztah ke správnímu řádu;
  • vzory úkonů, rozhodnutí a oznámení související s aplikací kontrolního řádu.
Lektoři:Ing. Tomáš Pösl - je dlouholetým pracovníkem ústředního správního orgánu zabývající se problematikou zákona o kontrole a jeho správnou aplikací v praxi. Podílí se na zpracování výkladových stanovisek a na koordinaci a vyhodnocování kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků.
Program:

9:00-14:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:16.7.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka