Vybrané oblasti účetnictví obcí, příspěvkových organizací a státní správy

termínmístolektorcena
19.8. | 9:00Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Ing. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-259/2017, Název akreditace: Účetní a daňové doklady v příkladech
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200178
Termín:od 19.8.2019 9:00 do 19.8.2019 15:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Seminář je určen zejména pro pracovníky (účetní, metodiky, majetkové pracovníky atd.) vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

Cílem semináře je seznámit účastníky s vybranými oblastmi účetnictví veřejného sektoru, a to na prostřednictvím teoretických východisek vyplývajících z právních předpisů a modelových příkladů.

 

Obsah semináře:

dlouhodobý hmotný majetek

 • obsahové vymezení položek DHM
 • odpisování DHM
 • opravné položky
 • technické zhodnocení DHM
 • nabytí a pozbytí DHM
 • DHM určený k prodeji

peněžní fondy (zaměření na peněžní fondy příspěvkových organizací)

 • vymezení peněžních fondů v rozpočtových pravidlech
 • problémy v oblasti peněžních fondů (např. nekrytí peněžních fondů peněžními prostředky)
 • postupy účtování podle ČÚS č. 704 – Fondy účetní jednotky

podrozvahové účty

 • úprava v mezinárodních účetních standardech pro veřejný sektor x v českých právních předpisech
 • oceňování
 • obsahové vymezení položek

metoda tvorby a použití rezerv

 • úprava v mezinárodních účetních standardech pro veřejný sektor x v českých právních předpisech
 • postupy účtování podle ČÚS č. 705 – Rezervy

Seminář je zaměřen na účtování vybraných oblastí, které je doprovázeno výkladem souvisejících ustanovení právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru a rozpočtu (zákon o účetnictví, rozpočtová pravidla, vyhláška č. 410/2009 Sb., České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky) a praktickými modelovými příklady.

Lektoři:Ing. Nikola Kortanová - odbornice VS, oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF
Ing. Tomáš Sluka - odborník VS, vedoucí oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.8.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka