Správní řád paragraf po paragrafu včetně praktických příkladů a související judikatury

termínmístolektorcena
22.7. - 23.7.Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Ing. Mgr. Jan Strakoš
6990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-111/2014, Název akreditace: Správní řád pro začínající úředníky
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200161
Termín:od 22.7.2019 9:00 do 23.7.2019 14:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cílem akreditovaného dvoudenního semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním předpisem pro procesní části českého správního práva optikou jeho jednotlivých ustanovení a názorným ukázkami jejich aplikace. Seminář je tedy veden tak, aby si jeho posluchač osvojil základní terminologii zákona, základní zásady činnosti správních orgánů a jednotlivé fáze správního řízení, které jsou dále rozebírány na praktických příkladech i s ohledem na aktuální metodická stanoviska a judikaturu.

 

Seminář je vhodný především pro začínající úředníky, neboť zásadní důraz se klade na vysvětlení zákona jako takového, jeho systematiky a pojmů, které obsahuje. Dále je však vhodný též pro středně pokročilé úředníky, neboť lektor rozvádí zákon na praktických příkladech a doprovází je související judikaturou.   

 

Obsah:

1)    Působnost správního řádu

2)    Základní zásady činnosti správních orgánů a jejich projekce

3)    Správní řízení a správní orgán jako pojem

4)    Věcná, místní a funkční příslušnost a jejich změny

5)    Vedení řízení, jazyk, založení spisu, protokolace

6)    Způsoby a pravidla při doručování

7)    Účastníci řízení a jejich zástupci – práva a povinnosti

8)    Lhůty a počítání času

9)    Postup před zahájením řízení

10)    Oficiózní řízení

11)    Řízení o žádosti

12)    Zajišťovací prostředky

13)    Dokazování a důkazní prostředky

14)    Rozhodnutí a jeho formy, včetně způsobu vyznačování doložky právní moci a jeho vykonatelnosti

15)    Vady rozhodnutí a způsoby jejich odstranění

16)    Odvolací řízení; řízení o rozkladu

17)    Mimořádné opravné prostředky

18)    Exekuce

19)    Zvláštní ustanovení o správním řízení

20)    Vyjádření, osvědčení a sdělení

21)    Druhy veřejnoprávních smluv

22)    Stížnosti a způsoby jejich vyřizování

Lektoři:Ing. Mgr. Jan Strakoš - Lektor je vrchní ministerský rada. Specializuje se na oblast veřejné správy, správního řízení a správního práva trestního – vyřizování věcí ve správním řízení (řádné a mimořádné opr. prostředky, stížnosti, aj.), kontrolní a legislativní činnost, pravidelná účast na metodických poradách ústředních správních orgánů či KÚ. Dlouholetý lektor IVS Praha. Autor praktického komentáře k zákonu o některých přestupcích aj.
Program:

1. den: 9:00-15:00

2. den: 9:00-14:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

 

Pro přihlášky přijaté od 19.6.2019 platí cena 6990 Kč bez DPH.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:15.7.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:6990 CZK bez DPHšipka