Občanský soudní řád – řízení před soudem I. stupně

termínmístolektorcena
8.11. | 9:00Plzeň - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Ivana Švehlová
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-402/2016, Název akreditace: Občanskoprávní řízení před soudem I. stupně
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200249
Termín:od 8.11.2019 9:00 do 8.11.2019 15:00
Místo:Plzeň - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Ročně české soudy vyřídí přibližně 350 tisíc civilních sporů. Smyslem našeho semináře je proto podat odborný právní výklad základních pravidel, kterými se řídí civilní soudní řízení.

 • Jak napsat bezvadnou a projednatelnou žalobu?
 • Co udělat před jejím podáním?
 • Jak zareagovat, když obdržíte žalobu nebo platební rozkaz jako strana žalovaná?
 • Jak naložit s kvalifikovanou výzvou nebo jinou písemností od soudu?
 • Jak má žalobce nebo žalovaný tvrdit a prokazovat skutečnosti rozhodné pro soudní řízení?
 • Čemu věnovat pozornost při výslechu svědku nebo při důkazu znaleckým posudkem?

Na tyto a další praktické otázky vedení civilního řízení před soudem v I. stupni Vám rádi odpovíme na našem semináři.

 

Praktické příklady:

 • Žalovaný obdržel od soudu žalobu, o které se domnívá, že byla podána k místně nepříslušnému soudu.
 • Během řízení se vyskytly pochybnosti o aktivní legitimaci žalobce.
 • Žalobce tvrdí, že je sporné, kdo má oprávnění jednat za žalovanou akciovou společnost, a požádá soud o stanovení procesního opatrovníka.
 • Soud uložil žalovanému předběžným opatřením, aby složil soudu peněžitou částku, ten ji však považuje za zcela nepřiměřenou.
 • Žalovaný přeloží soudu rozhodčí smlouvu a obchodní podmínky, podle které má být ve sporu s žalobcem – spotřebitelem příslušný jím stanovený rozhodce.
 • Soud zašle žalované straně kvalifikovanou výzvu k vyjádření, ten ale ve stanovené nestihne odpovědět, ačkoliv již dříve namítal podstatné vady žaloby, a přesto soud přikročí k vydání rozsudku pro uznání.
 • Soud v rámci dokazování odmítne provést jako důkaz záznam telefonického hovoru žalobce s žalovaným, který jej chce využít na svoji obranu.

Civilní soudní může přinést mnoho nečekaných situací, na něž je třeba být připraven, a to nejen při ústním jednání. Praktická znalost různých modelových situací Vám pomůže překonat nástrahy, které Vám do cesty může klást jak záměrně protistrana, tak svým přístupem i soud.

 

Cíl semináře:

Cílem semináře je upozornit na to, jak probíhá řízení před soudem I. stupně. Bude probráno podání žaloby, podmínek řízení, příprava jednání, jednání včetně dokazování, rozhodnutí a náklady řízení včetně aktuální judikatury.

 

 

Obsah semináře:

 • význam a zařazení řízení před soudem v prvním stupni v rámci občanského soudního řádu,
 • podání žaloby a zkoumání podmínek pro její podání,
 • průběh řízení v prvním stupni,
 • dokazování v civilním řízení,
 • náklady řízení,
 • soudní rozhodnutí.
Lektoři:JUDr. Ivana Švehlová - Místopředsedkyně Krajského soudu v Praze.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:1.11.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka