Občanský soudní řád -  opravné prostředky v občanskoprávním řízení

termínmístolektorcena
30.8. | 9:00Plzeň - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Ivana Švehlová
3590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-271/2016, Název akreditace: Opravné prostředky v civilním právu procesním
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200196
Termín:od 30.8.2019 9:00 do 30.8.2019 15:00
Místo:Plzeň - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

V roce 2017 téměř 42 % případů v odvolání směřovaných krajským soudům skončilo změnou prvoinstančního rozsudku. Význam opravných prostředků je v procesním právu značný, proto je cílem semináře uchazeče seznámit s jejich správnou aplikací.

 • Víte, za jakých podmínek a kdy můžete podat odvolání?
 • Jak se úspěšně bránit podanému odvolání?
 • Kdy tedy může odvolatel po poučení odvolacího soudu uvést další tvrzení nebo důkazy?
 • Jak probíhá řízení o opravném prostředku a jak se na něj připravit?
 • Co může napravit sám odvolací soud?
 • V jakých případech použít žalobu pro zmatečnost nebo na obnovu řízení?
 • Kdo nese náklady odvolacího řízení?

Na tyto a další praktické otázky, na které narazíte v řízení o opravném prostředku ať už v pozici žalobce nebo žalovaného, Vám odpovíme na našem semináři.

 

Praktické příklady:

 • Odvolací soud se na základě bezprostředně provedeného důkazu odchýlil od skutkového zjištění, které učinil soud prvního stupně, avšak svědecké důkazy sám nezopakoval.
 • Soud posuzuje otázku, zda může být nález Ústavního soudu ku prospěchu v již ukončeném řízení před obecnými soudy na základě institutu obnovy řízení.
 • Soud povolil obnovu řízení, které skončilo schválením účastníky uzavřeného smíru.
 • Účastník i přes své dřívější vzdání se odvolání podá proti rozhodnutí soudu I. stupně odvolání.
 • Během prvostupňového řízení došlo k rozhodnutí samosoudcem v senátní věci, ke změně ve složení senátu nebo zastoupení nepřítomného člena odvolacího senátu – odvolací soud se zabývá těmito otázkami v rámci řízení o opravném prostředku.
 • Dovolatel navrhuje, aby za nesprávné právní posouzení věci byl označen hodnotící závěr odvolacího soudu o učiněných skutkových zjištěních, které byly rozhodující pro aplikaci konkrétního hmotněprávního ustanovení.

Odvolací či dovolací řízení je provázáno řadou specifik, na které je třeba v občanském soudním řízení pamatovat. Jejich detailní a praktická znalost může v opravném řízení představovat jedinou možnost, jak se i po letech soudního řízení ocitnout na vítězné straně soudního sporu.

 

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s jednotlivými druhy opravných prostředků, jejich správným použitím, řízením o nich a aktuální judikaturou v tomto směru.

 

Obsah semináře:

 • podmínky podání odvolání,
 • průběh řízení u odvolacího soudu,
 • přípustnost žaloby na obnovu řízení nebo pro zmatečnost,
 • přípustnost a podání dovolání,
 • průběh řízení u dovolacího soudu,
 • další průběh řízení před soudem prvního stupně po vyřízení opravného prostředku.
Lektoři:JUDr. Ivana Švehlová - Místopředsedkyně Krajského soudu v Praze.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:23.8.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz