Výpočet dávek nemocenského pojištění

termínmístolektorcena
27.6. | 9:00Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. František Vlasák
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-533/2014, Název akreditace: Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezoečení
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200145
Termín:od 27.6.2019 9:00 do 27.6.2019 15:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Výpočet dávek je jedním ze základních procesů prováděných v nemocenském pojištění. I když tento výpočet provádí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, vždy vychází z podkladů, které jí dal zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel tyto doklady nepřesně vyplní, může dojít k nedoplatku či přeplatku na dávce; za ten ovšem zaměstnavatel odpovídá, což v případě přeplatku může zakládat povinnost zaměstnavatele přeplacenou částku vrátit.  

Účelem semináře je podrobně a na konkrétních příkladech vysvětlit postup při výpočtu dávek nemocenského pojištění a úlohu a vzájemné vztahy jednotlivých prvků tohoto výpočtu. Seminář je určen pro zkušené a začínající mzdové účetní, personalisty, vedoucí pracovníky a další zájemce o problematiku nemocenského pojištění.

 

Obsah:

  1. Obecný popis výpočtu dávek nemocenského pojištění
  2. Rozhodné období (12měsíční rozhodné období, kratší rozhodná období)
  3. Vyměřovací základ (zahrnované příjmy, zápočet příjmů, z nichž se neplatí pojistné na sociální zabezpečení)
  4. Kalendářní dny a vyloučené dny
  5. Denní vyměřovací základ (pravděpodobný příjem, postup při více zaměstnáních)
  6. Redukce denního vyměřovacího základu (redukční hranice a jejich použití)
  7. Výše jednotlivých dávek nemocenského pojištění
  8. Povinnosti zaměstnance související s výpočtem dávek (tiskopis „Příloha k žádosti o …“)
  9. Diskuse, závěr.
Lektoři:JUDr. František Vlasák - pracovník oddělení nemocenského a úrazového pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí, spolupodílí se na přípravě právních předpisů z oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Jedná se o zkušeného lektora s dlouhodobou praxí, autora či spoluautora odborných článků a publikací.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:20.6.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka