Zákon o obcích

termínmístolektorcena
18.7. | 9:00Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Adam Furek
3990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-78/2014
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200147
Termín:od 18.7.2019 9:00 do 18.7.2019 15:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cílem semináře je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti obecní samosprávy. Seminář je zaměřen na výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecního zřízení). Účastníci by měli získat přehled o právním zakotvení samosprávy v České republice, o ustavování a činnosti orgánů územní samosprávy (zastupitelstva, rady, starosty, obecního úřadu atd.), o rozdělení pravomocí mezi jednotlivé obecní orgány, o pravidlech nakládání s majetkem, poskytování informací občanům a o právech občanů vůči obci (právo participovat při zasedání zastupitelstva, právo na přístup k informacím o činnosti obce apod.). Stranou nezůstanou ani připravované legislativní změny v této oblasti. Vzdělávání bude zaměřeno nejen na výklad ustanovení právních norem, ale i na jejich praktickou aplikaci v praxi (v práci úřadů a úředníků), včetně zodpovězení všech dotazů účastníků vzdělávání a včetně aktuální judikatury.

 

Obsah:

 

Část první (obecná charakteristika)

  1. Charakteristika obce jako základního územního samosprávného celku; samostatná a přenesená působnost obcí
  2. Občané obce a jejich práva

                    

 Část druhá (obecní orgány – pravomoci, jednání)

  1. Zastupitelstvo obce (jednání zastupitelstva, členství v zastupitelstvu, včetně rezignace a zániku mandátu, práva a povinnosti zastupitelů, střet zájmů apod.)
  2. Ostatní obecní orgány (rada obce, starosta, obecní úřad)

 

Část třetí (nakládání s obecním majetkem)

Lektoři:JUDr. Adam Furek - zaměstnanec Ministerstva vnitra, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Program:

9:00-15:00

 

Pro přihlášky přijaté od 26.6.2019 platí cena 3.990 Kč bez DPH.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:11.7.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3990 CZK bez DPHšipka