Jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru

termínmístolektorcena
10.12. | 9:00PrahaJUDr. Michael Košnar
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-126/2016, Název akreditace: Skončení pracovního poměru
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200271
Termín:od 10.12.2019 9:00 do 10.12.2019 15:00
Místo:Praha
Popis:

Cíl semináře:

 

Na praktických příkladech a s přihlédnutím k bohaté judikatuře českých soudů posluchačům přiblížit jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru podle zákoníku práce a upozornit na jejich mnohá úskalí. Výklad se především zaměří na právní jednání účastníků pracovního poměru směřující k jeho skončení.

 

Obsah:

 

-          přehled jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru

-          skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby

-          dohoda o rozvázání pracovního poměru

-          zrušení pracovního poměru ve zkušební době

-          výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

  • výpovědní doba a modifikace jejího běhu či délky (např. § 53 odst. 2 ZP)
  • jednotlivé výpovědní důvody a úskalí jejich uplatnění
  • odvolání z vedoucího místa
  • ochranná doba zaměstnance (§ 53, § 54 ZP)

 

-          výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance a některé specifické případy (§ 51a, § 339a ZP)

-          okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance a ze strany zaměstnavatele

-          odstupné a jeho případné vracení

-          neplatné rozvázání pracovní poměru a možný způsob obrany

-          legislativní novinky a úvahy de lege ferenda

Lektoři:JUDr. Michael Košnar - působí jako vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Dále se věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi.
Program:

9:00-15:00

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:3.12.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka