Přijímání a propouštění zaměstnanců

termínmístolektorcena
17.10. | 9:00PrahaJUDr. Michael Košnar
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-87/2015, Název akreditace: Pracovní právo
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200228
Termín:od 17.10.2019 9:00 do 17.10.2019 15:00
Místo:Praha
Popis:

Cíl semináře:

Na praktických příkladech a s přihlédnutím k  judikatuře českých soudů posluchačům poskytnout komplexní informace k problematice přijímání a propouštění zaměstnanců zaměstnavatelem.

 

Obsah:

-          výběr zaměstnance

-          vstupní lékařská prohlídka

-          pracovní smlouva/jmenování a vznik pracovního poměru

-          informování zaměstnance o obsahu pracovního poměru (§ 37 ZP)

-          pracovní poměr na dobu určitou a jeho řetězení

-          zkušební doba a zrušení pracovního poměru ve zkušební době

-          dohoda o rozvázání pracovního poměru

-          výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

  • výpovědní doba a modifikace jejího běhu či délky (např. § 53 odst. 2 ZP)
  • jednotlivé výpovědní důvody a úskalí jejich uplatnění
  • odvolání z vedoucího místa
  • ochranná doba zaměstnance (§ 53, § 54 ZP)

-          okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

-          odstupné a jeho případné vracení

-          neplatné rozvázání pracovní poměru a možný způsob obrany

-          potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek

-          legislativní novinky a úvahy de lege ferenda

Lektoři:JUDr. Michael Košnar - působí jako vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Dále se věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi.
Program:

9:00-15:00

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:10.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka