Aktuální otázky zákoníku práce a jeho novelizace

termínmístolektorcena
17.9. | 9:00PrahaJUDr. Michael Košnar
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-375/2017, Název akreditace: Novela zákoníku práce
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200205
Termín:od 17.9.2019 9:00 do 17.9.2019 15:00
Místo:Praha
Popis:

Cílem semináře je blíže seznámit posluchače s připravovanými či v nedávné době přijatými změnami zákoníku práce. Dále je pak upozornit na nejnovější pracovně-právní judikaturu českých soudů a další problematické aspekty zákoníku práce.

 

Obsah:

1) Nedávno přijaté změny ZP

dávka otcovské poporodní péče a navazující otázky ZP

poskytování dlouhodobé péče zaměstnancem

změny ve výpočtu náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

2) Aktuální legislativní návrhy k ZP

připravovaná “velká“ novela ZP (koncepční změna dovolené, nový institut sdíleného pracovního místa, změny u DPP a DPČ, přechodu práv a povinností, doručování…)

další aktuální legislativní návrhy - zrušení karenční doby…

3) Přehled nejnovější judikatury českých soudů k ZP

např. k problematice skončení pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance, odstupného …

4) Některé problematické otázky ZP a úvahy de lege ferenda

 

Obsah semináře může být s ohledem na aktuální vývoj případně upraven!

Lektoři:JUDr. Michael Košnar - působí jako vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Dále se věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi.
Program:

9:00-15:00

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.9.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka