Spoluvlastnictví a jeho likvidace

termínmístolektorcena
19.9. | 9:00České BudějoviceMgr. Michal Králík Ph.D.
3990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1930200064
Termín:od 19.9.2019 9:00 do 19.9.2019 15:00
Místo:České Budějovice
Popis:

Obsah semináře:

 

  • právní úprava spoluvlastnictví a její dosah
  • aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklady možnost rozhodování soudů v oblasti správy společné věci) – základní otázky
  • spoluvlastnictví a přechodná ustanovení významná pro jeho vypořádání
  • spoluvlastnictví a jeho vztah k institutu superficiální zásady (procesní otázky, postupy soudů) a nesprávným katastrálním zápisům
  • určovací žaloby vztahující se k podílovému spoluvlastnictví a naléhavý právní zájem
  • institut oddělení ze spoluvlastnictví a jeho praktické souvislosti ve srovnání se zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví
  • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

 

a)      procesní způsoby rozhodování o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání, rozhodnutí rozhodcem)

b)     hmotněprávní způsoby vypořádání spoluvlastnictví a předpoklady jejich aplikace (rozdělení věci, přikázání věci za náhradu, prodej a rozdělení podle výtěžku)

c)      změny v přístupu Nejvyššího soudu oproti judikatuře k ObčZ 1964 (otázky spojené s přiměřenou náhradou při přikázání věci některému ze spoluvlastníků, důvody pro zamítnutí žaloby na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

d)     vypořádání spoluvlastnictví v tzv. širším smyslu (aktuální judikatura)

e)      zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a rozhodování o náhradě nákladů řízení

  • odklad zrušení spoluvlastnictví (podstata, hmotněprávní a procesní souvislosti)
  • změna odkladu zrušení spoluvlastnictví (podstata, hmotněprávní a procesní souvislosti)

 

V rámci semináře bude pro účastníky zajištěn doprovodný večerní program dne 18. 9. 2019 v Českých Budějovicích. Místo a konkrétní program bude upřesněn.

Lektoři:Mgr. Michal Králík Ph.D. - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.
Program:

9:00-15:00

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.8.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3990 CZK bez DPHšipka