Zákon o pozemních komunikacích

termínmístolektorcena
12.9. | 9:00Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Ing. Martin Moravec Ph. D.
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-182/2016, Název akreditace: Účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200203
Termín:od 12.9.2019 9:00 do 12.9.2019 15:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Seminář seznamuje účastníky se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Je určen především pro začátečníky v oboru a pro úředníky jako možnost přípravy na vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Bude probrán kompletně celý zákon, kdy jednotlivá ustanovení budou vysvětlena názornými ukázkami z praxe. Kurs je vhodný nejen pro pracovníky silničních správních úřadů, ale i pro starosty obcí, vlastníky či správce komunikací, projektanty, osoby zajišťující inženýrskou činnost a v neposlední řadě i pro úředníky jiných než silničních úřadů.  

Cílem semináře je vytvořit přehled o zákonu, vysvětlit užívané pojmy a nastínit souvislost s ostatními právními předpisy.

 

Obsah semináře:

  1. Základní ustanovení zákona, pozemní komunikace a jejich rozdělení, charakteristika, vlastnictví, připojování komunikací
  2. Součásti a příslušenství, silniční pozemek, základní pojmy, názorné ukázky
  3. Výstavba pozemní komunikace, vazba na ostatní právní předpisy ve stavebnictví
  4. Převedení některých práv a povinností státu v souvislosti s výstavbou, provozováním a údržbou dálnice, koncesionářská smlouva
  5. Bezpečnost pozemní komunikace, auditor bezpečnosti a jeho činnost
  6. Užívání pozemních komunikací, obecné a zvláštní užívání, zpoplatnění, autovraky, uzavírky a objížďky, sjízdnost a její zabezpečení, pevné překážky, praktické příklady
  7. Ochrana pozemních komunikací a jejich styk s okolím, silniční ochranná pásma, kontrolní vážení vozidel, inteligentní dopravní systém
  8. Státní správa a státní dozor, silniční správní úřady, kompetence, rozsah působnosti
  9. Přestupky, kauce, pokuty
  10. Závěrečná ustanovení, novely zákona, prováděcí vyhláška
Lektoři:Ing. Martin Moravec Ph. D. - Lektor je vedoucím silničního správního úřadu obce III. Stupně.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:5.9.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka