Ochrana dřevin rostoucích mino les

termínmístolektorcena
11.10. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Pavel Chotěbor
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-523/2017, Název akreditace: Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200223
Termín:od 11.10.2019 9:00 do 11.10.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Dřeviny, které rostou mimo pozemky, které plní funkci lesa podle příslušné legislativy (viz. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) jsou chráněny před poškozováním bez ohledu na jejich původ a druh. Péče o dřeviny je povinností vlastníka pozemku. Ke kácení těchto dřevin je nutné dle výše zmíněného zákona povolení obecního úřadu, která obec vydává formou rozhodnutí. Legislativa však stanovuje výjimky.  

 

Tato problematika však i přes obecné pojmy a praxi sebou může přinášet řadu otazníků.

 • V jakých případech není třeba ke kácení dřevin povolení OÚ?
 • Kdy lze kácení těchto dřevin nařídit?
 • Co se rozumí obnovou porostů?
 • Jak na kácení dřevin na silničních pozemcích a železničních tratích?
 • Jak udržovat břehové porosty?
 • aj.

 

V rámci této problematiky jsme pro Vás připravili vzdělávací seminář s odborníkem ve veřejné správě zaměřený na problematické okruhy a aktuální i připravovanou legislativu.

 

Cíl semináře:

Seznámit účastníky s problematikou ochrany dřevin rostoucích mimo les ve správní praxi orgánů ochrany přírody po změnách zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů.

 

Obsah:

 • aktuální přehled platné právní úpravy včetně změn (2017);
 • popis role a postavení orgánů ochrany přírody;
 • praktické ukázky aplikace správních postupů;
 • seznámení s metodickými materiály z této oblasti;
 • diskuze, dotazy.

 

Lektoři:Ing. Pavel Chotěbor - Vedoucí oddělení ochrany krajiny a lesa, odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP. Spolupracuje mimo jiné na přípravě příslušných právních norem. V minulosti působil na České inspekci životního prostředí.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:4.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz