Spoluvlastnictví a jeho likvidace

termínmístolektorcena
28.11. | 9:00Plzeň - konkrétní místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Michal Králík Ph.D.
3990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1930200082
Termín:od 28.11.2019 9:00 do 28.11.2019 15:00
Místo:Plzeň - konkrétní místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

 „Spoluvlastnictví a jeho likvidace“

 

- právní úprava spoluvlastnictví včetně aktuální rozhodovací praxe NS;

- principy správy;

- přechodná ustanovení;

- institut superficiální zásady (postupy soudů, otázky procesní);

- určování žaloby v souvislosti s podílovým spoluvlastnictvím a naléhavý právní zájem;

- institut oddělení ze spoluvlastnictví a jeho praktické souvislosti;

- vypořádání spoluvlastnictví;

- zrušení spoluvlastnictví;

- odklad zrušení spoluvlastnictví (podstata, hmotněprávní a procesní souvislosti);

- změna odkladu zrušení spoluvlastnictví;

- diskuze.

 

V rámci semináře bude pro účastníky zajištěn doprovodný večerní program dne 27. 11. 2019 v Plzni. Místo a konkrétní program bude upřesněn.

 

Předchozí den tj. 27. 11. 2019 nabízíme účastníkům možnost se přihlásit na seminář „Výpočet SJM a všechny společné operace spojené se SJM (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)“ také s Mgr. Králíkem, PhD. viz.:

http://www.aliaves.cz/vzdelavani/kurz/3648

Lektoři:Mgr. Michal Králík Ph.D. - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.
Program:

Konkrétní časový harmonogram bude upřesněn na místě. 

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:21.11.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz