Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady)

termínmístolektorcena
3.6. - 4.6.Poděbrady - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Veronika Doležalová
6990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-573/2016, Název akreditace: Územní plánování - vybrané právní otázky (pro pokročilé)
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 3.6.2019 9:00 do 4.6.2019 14:00
Místo:Poděbrady - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je:

1. seznámit účastníky s aktuálními možnostmi a problémy na úseku územního plánování, zejm. po novele stavebního zákona a se zohledněním k aktuální soudní rozhodovací činnosti. První den semináře bude věnován procesním otázkám pořizování územního plánu a nejčastějším chybám, které v souvislosti s ním vznikají. Druhá část semináře bude věnována stanoviskům úřadů územního plánování a související judikatuře

2. poskytnout konzultaci (popř. vyvolat odbornou diskusi) k praktickým případům

 

Cílová skupina seminářů: seminář je určen pro pokročilé na úseku územního plánování - žádoucí určitá doba praxe

 

Obsah semináře:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  1. procesní otázky pořizování územního plánu - nejčastější chyby v procesu pořizování, možnosti vzniku finanční náhrady (majetková újma) na úseku územního plánování, zkrácený postup pořizování změny územního plánu, případy, kdy je třeba konat opakované veřejné projednání, podle soudní rozhodovací praxe, pořizování a využití územní studie
  1. věcné otázky - stanoviska úřadů územního plánování, judikatorní příklady vyhodnocení souladu záměru s územním plánem v praxi, aktuality na úseku územního plánování

 

Druhá část semináře (časově přibližně 1/3)  by měla mít konzultační charakter a měla by být věnována dotazům a případům z praxe (nutné zaslat předem!)

 

Cílová skupina seminářů: seminář je určen pro pokročilé na úseku územního plánování - žádoucí určitá doba praxe

 

Obsah semináře:

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 

  1. procesní otázky pořizování územního plánu - nejčastější chyby v procesu pořizování, možnosti vzniku finanční náhrady (majetková újma) na úseku územního plánování, zkrácený postup pořizování změny územního plánu, případy, kdy je třeba konat opakované veřejné projednání, podle soudní rozhodovací praxe, pořizování a využití územní studie
  1. věcné otázky - stanoviska úřadů územního plánování, judikatorní příklady vyhodnocení souladu záměru s územním plánem v praxi, aktuality na úseku územního plánování

Druhá část semináře (časově přibližně 1/3)  by měla mít konzultační charakter a měla by být věnována dotazům a případům z praxe (nutné zaslat předem!)

Lektoři:Mgr. Veronika Doležalová - lektorka má 20 letou praxi v oboru stavebního práva a to na pozicích - vedoucí právního oddělení odvolacího orgánu stav. úřadů, asistentka předsedy senátu NSS, právnička úřadu územního plánování, právnička Kanceláře architekta města Brna.
Program:

První den: 9:00-15:00
Druhý den: 9:00-14:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:27.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:6990 CZK bez DPHšipka