Konzultační seminář – řešení dopravních přestupků v silničním provozu

termínmístolektorcena
10.6. - 11.6.Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Mgr. Stanislav Körner
5490 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-242/2017, Název akreditace: Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 10.6.2019 9:00 do 11.6.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

V rámci konzultačního semináře bude podrobně probrána problematika přestupků v dopravě se zaměřením na řešení konkrétních případů a zodpovězení na předem zaslané dotazy. Výklad bude zaměřen primárně na řešení dopravních přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.  Lektor se zaměří na rozbor a kvalifikaci jednotlivých skutkových podstat jednotlivých přestupků včetně odůvodnění naplnění materiální stránky přestupku.

 

Cílem semináře je prohloubení znalostí a zdokonalení orientace v příslušných právních předpisech, především v zákoně č. 361/2000 Sb., zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákoně č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na specifika řízení o přestupcích v silničním provozu, včetně procesních otázek s tím spojených, např. zmocněnci, námitky podjatosti apod.

 

Cílovou skupinou semináře jsou úředníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, vykonávající správní činnosti v souvislosti s řízením o přestupcích v silničním provozu podle zákona č. 361/2000 Sb.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-        reakce na konkrétní dotazy k problematice přestupků z praxe jednotlivých úřadů – diskuse a sjednocující závěry na základě zobecnění poznatků z odvolacího řízení

-        rozbor a kvalifikace skutkových podstat jednotlivých přestupků + odůvodnění naplnění materiální stránky přestupku

-        provádění dokazování v rámci ústního jednání

-        procesní obstrukce obecných zmocněnců (námitky podjatosti, žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. etc.)

 

Dotazy je nutno zaslat na e-mail koerner.s@kr-ustecky.cz nejpozději do 31. 5. 2019

 

INFORMACE K CENĚ:

Cena pro přihlášky přijaté do 28.5.2019 = 5.490,- bez DPH

Cena pro přihlášky přijaté od 29.5.2019 = 5.990,- bez DPH

Lektoři:JUDr. Mgr. Stanislav Körner - lektor v minulosti působil na Ministerstvu vnitra ČR, kde získal zkušenosti se správním řízení v I. instanci (7let). Nyní působí na pozici vedoucího oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje (12 let zkušenosti v pozici odvolacího orgánu).
Program:

1. a 2. den: 9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:3.6.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:5490 CZK bez DPHšipka