Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele k náhradě škody,PLNÁ KAPACITA!

termínmístolektorcena
17.10. | 9:00Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, místnost 3027JUDr. Jiří Doležílek
4990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-375/2017, Název akreditace: Novela zákoníku práce
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200317
Termín:od 17.10.2019 9:00 do 17.10.2019 15:00
Místo:Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, místnost 3027
Popis:

 

 

-          povinnosti zaměstnance k náhradě škody

-          nesplnění povinnosti zaměstnance k odvrácení škody

-          povaha a rozsah odpovědnosti za nesplnění prevenční povinnosti

-          odpovědnost za škodu vzniklou při plnění prevenční povinnosti

-          obecná povinnost zaměstnance nahradit škodu (předpoklady, rozsah povinnosti)

-          povinnost zaměstnance nahradit schodek na svěřených hodnotách

-          povinnost zaměstnance k náhradě škody způsobené ztrátou svěřených věcí

-          povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody

-          obecná povinnost zaměstnavatele nahradit škodu

-          povinnost zaměstnavatele nahradit škodu na odložených věcech

-          pracovní úrazy a nemoci z povolání

-          náhrada nemajetkové újmy podle zákoníku práce a podle občanského zákoníku

 

Lektoři:JUDr. Jiří Doležílek - Předseda senátu Nejvyššího soudu v Brně, kde se podílí na rozhodování pracovněprávní agendy, Od roku 1987 byl soudcem Okresního soudu v Ostravě, od roku 1992 soudcem, později předsedou senátu Krajského soudu v Ostravě, kde od roku 2002 vykonával funkci předsedy soudu
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:10.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4990 CZK bez DPHšipka