Veřejné zakázky - aktuální otázky a praxe 2019-lektor je hlavním autorem zákona, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
12.9. - 13.9.Praha - místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Pavel Herman
6490 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-513/2016, název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200202
Termín:od 12.9.2019 9:00 do 13.9.2019 13:00
Místo:Praha - místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

V rámci naší nabídky Vám představujeme 2 denní kurz se spoluautorem zákona o zadávání veřejných zakázek.

Cílem semináře je seznámení s obsahem zákona o zadávání veřejných zakázek a s veřejnými zakázkami jako takovými.  Kurz bude zaměřen na jednotlivé druhy zadávacích řízení. Pozornost bude věnována i možnosti podání námitek, jejich vyřízení a přezkumu u ÚOHS.

Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci zadavatelů, kteří se podílejí na přípravě a průběhu zadávacích řízení a pracovníci dodavatelů připravující nabídky.

                              

Obsah:

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 

Struktura zákona o zadávání veřejných zakázek.

Působnost zákona, výjimky.

Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Druhy zadávacích řízení a jejich průběh.

Kvalifikace dodavatelů.

Hodnocení nabídek.

Námitky proti rozhodnutí zadavatele.

Přezkumné řízení u ÚOHS.

 

 

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Lektoři:Mgr. Pavel Herman - Lektor je specialistou v oblasti práva veřejných zakázek, spoluautor zákona o zadávání veřejných zakázek. V minulosti působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v současné době je poradcem na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
Program:

první den: 9:00 - 15:00

druhý den: 9:00 - 13:00

Konrkétní časový harmonogram bude upřesněn na místě. 

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:5.9.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:6490 CZK bez DPHšipka