Správní řízení dle zákona o státní službě v praxi-lektorka se jako zaměstnankyně ministerstva podílela na přípravě podkladů k zákonu o státní službě

termínmístolektorcena
18.6. | 9:00Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Mgr. Veronika Šumeldová
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1930200039
Termín:od 18.6.2019 9:00 do 18.6.2019 15:00
Místo:Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Výklad bude zaměřen zejména na zvláštnosti správního řízení ve věcech služebního poměru a na jednotlivé modely správního řízení řešené zákonem o státní službě z pozice jak služebního orgánu, tak účastníků těchto řízení. Zvláštní pozornost bude věnována především výběrovému řízení a kárnému řízení coby dvěma specifickým řízením upravených zákonem o státní službě.

 

Účelem semináře je seznámit jeho účastníky podrobně se vzájemným vztahem zákona o státní službě a správního řádu a s uplatněním příslušných ustanovení správního řádu v praxi v jednotlivých veřejnoprávních postupech odehrávajících se podle zákona o státní službě.

 

Cílovou skupinou semináře jsou zejména stávající či budoucí státní zaměstnanci, působící v ústředních a podřízených správních úřadech, tak odborná veřejnost.

 

Obsah:

 

-          zákon státní službě;

-          zvláštnosti správního řízení ve věcech služebního poměru;

-          jednotlivé modely správního řízení řešené dle zákona o státní službě z pohledu služebního orgánu;

-          správní řízení z pozice účastníků;

-          výběrová řízení;

-          kárná řízení;

-          diskuse, sdílení zkušeností.

 

Lektoři:Mgr. Veronika Šumeldová - zaměstnanec ministerstva, podílela se na přípravě podkladů k z. o státní službě
Program:

Konkrétní harmonogram bude upřesněn na místě. 

Pro přihlášky přijaté od 4.4.2019 platí cena 2.990 Kč bez DPH.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:11.6.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka