Náhradní rodinná péče v praxi

termínmístolektorcena
17.5. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Blanka Vildová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditování
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 17.5.2019 9:00 do 17.5.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Tento kurz zpřehledňuje formy náhradní rodinné péče a zprostředkovává pohled z praxe.  Zabývá se dlouhodobou pěstounskou péčí, poručenskou péčí, pěstounskou péčí na přechodnou dobu a adopcí z hlediska právních norem i úskalí, na která jednotlivé formy náhradní rodinné péče naráží. Dotýká se rodičovské odpovědnosti a syndromu CAN, včetně právního uvolnění dítěte do osvojení. Kurz dále poskytuje detailní vhled do procesu odborných příprav a posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči od podání žádosti až po umístění dítěte do náhradní rodiny, včetně doprovázení pěstounských rodin. Výklad je prostoupen kasuistikami a statistikami, které problematiku ve všech souvislostech dokreslují.

 

Obsah:

 

 • Legislativní zakotvení náhradní rodinné péče a její formy
 • Osvojení
 • Pěstounská péče
 • Poručenská péče
 • Pěstounská péče na přechodnou dobu
 • Rodičovská odpovědnost
 • Nejlepší zájem dítěte a práva biologických rodičů
 • Syndrom CAN z pohledu praxe a statistiky
 • Právní uvolnění dítěte
 • Zprostředkování náhradní rodinné péče orgány sociálně-právní ochrany dětí
 • Cesta k dítěti – od podání žádosti až po svěření dítěte do náhradní rodiny.
 • Doprovázení a vzdělávání pěstounů
 • Kasuistika
Lektoři:Mgr. Blanka Vildová - v oblasti NRP a SPOD působí od roku 2000, t. č. vedoucí odboru sociální péče
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:10.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka