Řízení o přestupcích ve vazbě na správní řád

termínmístolektorcena
9.10. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Myron Zajonc
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-345/2016, Název akreditace:Projednávání přestupků ve vazbě na správní řád
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200220
Termín:od 9.10.2019 9:00 do 9.10.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cíl semináře : 

- prohloubit znalosti účastníků semináře v oblasti řízení o přestupcíh

- rozbor nejpoužívanějších ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v praxi orgánů prvního stupně 

- výměna zkušenosti účastníků semináře při aplikaci zákona

- odpovědi na dotazy účastníků

Obsah semináře : 

 

Řízení o přestupcíh ve vazbě na správní řád 

a) příslušnost správních orgánů, změny příslušnosti

b) právní styk s cizinou

c) doručování

d) účastníci řízení, další osoby vystupující v řízení a orgán socíalně-právní ochrany dětí

e) postup při zahájení řízení 

f) postup v řízení

g) rozhodnutí o přestupku

h) náklady na řízení

i) řízení o odvolání

j) zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku

 

Společná, přechodná závěrečná ustanovení

a) výkon působnosti

b) amnestie

c) přenos příslušnosti na základě veřejnoprávní smlouvy

d) evidence přestupků

e) postup při zápisu do evidence přestupků

f) námitkové řízení

g) využívání údajů z informačních systemů veřejné správy 

h) přehled přestupků

i) požadavky na oprávněnou úřední osobu

j) přechodná ustanovení 

k) zrušovací ustanovení 

l) účinnost

Lektoři:JUDr. Myron Zajonc - Odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy, a zkušební komisař, který je autorem řady metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:2.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz