Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

termínmístolektorcena
20.8. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Myron Zajonc
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-130/2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 20.8.2019 9:00 do 20.8.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Jak se změnili přestupky s účinností zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich? Jaké problémy přináší jeho aplikace v praxi? Jaká úskalí jsou v nové právní úpravě skryta? To zjistíte na našem semináři zaměřeném na praktické provedení úskalími zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důrazem na řízení o přestupku.

Dozvíte se nejen základní informace nutné k úspěšnému projití řízením o přestupku včetně řízení odvolacího, ale i o osobách, které se na přestupkovém řízení účastní, jaké okolnosti přestupkového jednání je třeba vyhodnocovat ale i specifika zvláštních druhů řízení jako je příkaz nebo příkaz na místě, včetně jejich problematických aspektů.

 

Obsah semináře :

 

Východiska právní úpravy odpovědnosti za přestupky

a) odpovědnost za přestupek

b) odpovědnost za přestupek fyzické osoby

c) odpovědnost za přestupek právnické osoby

d) odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek

e) okolnosti vylujučující protiprávnost

f) zánik odpovědnosti za přestupek

 

Správní tresty a jejich ukládání

a) ukládání správních trestů

b) polehčující a přitěžující okolností 

c) správní tresty

 

Ochranná opatření 

a) omezujicí opatření

b) zabrání věcí

 

Řízení o přestupcíh

a) příslušnost správních organů

b) účastnící řízení

c) postup v řízení 

d) zvláštní druhy řízení

e) rozhodnutí o řízení 

f) řízení o odvolání

h) zvláštní postupy pro pravní moci rozhodnutí o přestupku

 

Evidence přestupků

 

Diskuse, dotazy ..

 

 

 

Lektoři:JUDr. Myron Zajonc - Odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy, a zkušební komisař, který je autorem řady metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:13.8.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz