Správní řízení v praxi (krok za krokem)

termínmístolektorcena
20.6. | 9:00Praha - Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, PrahaJUDr. Myron Zajonc
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-509/2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200151
Termín:od 20.6.2019 9:00 do 20.6.2019 15:00
Místo:Praha - Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha
Popis:

Pokud si nevíte rady ve Vaší instituci se správním řízením, nabízíme Vám jedinečnou možnost konzultace a diskuze s lektorem z Ministerstva vnitra nad danou problematikou správního řízení. Tento seminář je určen především pro pracovníky správních úřadů, úředníky územně samosprávných celků, ale i další zájemce o tuto problematiku. Na semináři bude brán zřetel především na řízení v prvním stupni a stěžejní postupy odvolacích orgánů v praxi.

 

Cíl semináře

1. prohloubit znalosti účastníků semináře v oblasti rozhodování ve správním řízení

2. rozbor nejpoužívanějších ustanovení správního řádu v praxi orgánů prvního stupně

3. výměna zkušeností účastníku semináře při aplikaci správního řádu

4. odpovědi na dotazy účastníků

 

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

a) formy činnosti správních orgánů

b) základní zásady činnosti správních orgánů

c) působnost správního řádu

d) řízení před orgánem prvního stupně  úkony před zahájením řízení  zahájení řízení  zjišťování podkladů pro rozhodnutí  vedení řízení  nalézací řízení  obsah, forma a náležitosti rozhodnutí  další typy řízení a rozhodnutí

e) přezkoumávání rozhodnutí  odvolání, rozklad  přezkumné řízení  obnova řízení  nové rozhodnutí

f) exekuce (informativně)

Lektoři:JUDr. Myron Zajonc - Odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy, a zkušební komisař, který je autorem řady metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:13.6.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka