Tvůrčí psaní pro advokáty a koncipienty-lektorka je spoluautorka Pravidel českého pravopisu z Akademie věd

termínmístolektorcena
15.5. | 9:00Hradec Králové - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekPhDr. Ivana Svobodová
1990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-556/2017, Název akreditace: Stylistika a pravopis úřední písemné komunikace
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 15.5.2019 9:00 do 15.5.2019 15:00
Místo:Hradec Králové - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s tím, jak stylizovat a formulovat právní (a obecně úřední) typy písemností (dopis, žádost, objednávka apod.) V druhé části semináře Vás lektor provede zásadami české státní normy pro úpravu písemností (ČSN 016910), získáte informace o nejčastějších jazykových a stylizačních prohřešcích. Naučíte se, jak se jim vyhnout a jak samostatně pracovat s tištěnými a elektronickými jazykovými příručkami.

 

Obsah: 

1) Změny ČSN 01 6910 provedené v r. 2014

 

2) Problematika pravopisné jevy

    a) psaní i – y v koncovkách sloves

    b) psaní velkých písmen

    c) psaní přejatých slov

 

3) Vybrané tvaroslovné jevy

    a) tvary 3. a 5. p. osobních jmen

    b) tvary 6. pádu obecných podstatných jmen

    c) přítomné tvary sloves

    d) tvary některých zájmen a číslovek

 

4) Nedostatky ve výběru slov a ve větné stavbě

Lektoři:PhDr. Ivana Svobodová - lektorka pracuje na oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, spoluautorka Pravidel českého pravopisu, Internetové jazykové příručky.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:8.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:1990 CZK bez DPHšipka